.

Menu

Fantasy povolání

Fantasy povolání

Mág

Mág je velkým kouzelníkem a na vrcholcích svého vývoje velice silnou postavou. Je však velmi zranitelný a přímý kontakt pro něj většinou znamená velice rychlou smrt. Díky svým magickým schopnostem je velice silný a při správném vedení se stává jednou z nejsilnějších postav. Jeho znalost alchymie, psaní tajemných magických svitků a luštění map se časem může stát i velice ziskovými a vyhledávanými dovednostmi.

Bojový mág

Bojový mág je klasický čaroděj, v jednom se ale liší - v případě potřeby je také zručným šermířem. Nejúčinnější zbraní bojových mágů je ale magie elementů, která dokáže otřást základy světa.

Čaroděj

Čaroděj je spíše od přírody. Rád pomáhá lesním květům a listům růst a uzdravovat je, stará se o lesy a krajiny. Ale pokud si přece jenom na něj někdo došlápne umí vyvolávat zlejší stránku přírody. Vyvolává různá přírodní kouzla čímž mu pomáhá i sama příroda která posiluje jeho magii.

Kouzelník

Kouzelníci patří mezi čaroděje kteří kouzlí rukami. Jejich kouzla nejsou tak silná jako mágovy, ale postupným oslabováním nepřítele vám nakonec padne na kolena. Navíc kouzelníci mohou čarovat i při běhu a téměř při jakolivém pohybu, tím se jejich šance na výhru dvojnásobně zvišuje.

Klerik

Klerik je povolání, u něhož je třeba klást důraz na hraní postavy. Klerikovy schopnosti se zakládají převážně na využívání moci boha, kterého uctívá. S jeho pomocí sesílá svá kouzla, která mají podobný princip sesílání jako kouzelníkova (všechna mají magenergii, dosah, rozsah apod.), ale naprosto se od nich liší pramenem, z něhož čerpají svou moc. Spíše se to trochu podobá druidovi a jeho vztahu k hvozdu: když se klerikovo božstvo rozhodne kouzlo zablokovat, nic s tím nenadělá.

Šaman

Šaman je temné povolání. Zabývá se studováním těla po stránce jak fyzické, tak duševní. Je vynikající léčitel, který dokáže povolat při nejvyšším mistrovství ducha zpět do říše živých, ať již kouzlem nebo rituálem pomocí obvazů. Ovládá také principy voodoo, a tak běda nepříteli, jehož hlavu šaman získá. Šamanovy magické schopnosti z něj dělají velmi všestrannou postavu, která dokáže kouzly škodit i být velmi nápomocná. Díky specializaci mají šamani možnost zesílit útoky nebo vyvolat různá kouzla na léčbu a podporu. V přímém boji nijak zvlášť nevyniká, ale je poměrně odolný

Léčitel

Léčitel je klasické uzdravovací povolání. Nijak zvlášť nepříteli neškodí. Především má za úkol léčit svou družinu a nenechat je zemřít. Léčitel patří mezi nejsilnější uzdravovací povolání, ale naopak patří mezi křechké a slabé osobnosti. Smí nosit jen slabé brnění a jeho zbraně jsou téměř neúčinné.

 

Samuraj

Samuraj je bojovník, známý především svoji oddaností. Samurajové jsou bojovníky, sloužící krály, nebo prostě svému pánu. V boji využívají vždy veškerých protivníkových slabin a útočí na citlivá a hlavně zbrojí nekrytá místa na těle (krk, podpaží, zákolení, případně i žaludek). Samurajové jsou cvičeni vždy od velice útlého věku. Už v deseti letech byli posíláni na místa plná strachu, který museli mladí učedníci překonat. Takovými místy jsou například hřbitovy, márnice, husté lesy či opuštěné zříceniny budov.

Ság

Ság, oddaně věřící ve svého boha nenávidí nemrtvé, a tak si proti nim vypěstoval vztek. Sága ochraňuje ruka boží která mu dává odolnost. Také se učí šermovat, aby mohl bránit boha, a tak se naučil použít víc výpadů za kolo. Nestoupá mu magenergie tolik jako Čarodějovi a Mágovi, ale přeci jen stoupá.

Theurg

Theurg je alchymista, který se snaží proniknout k samé podstatě velkéhoĺ umění. Tak se mu podařilo přiblížit ke dvěma světům nepostřehnutelným pro nezasvěcené. Jsou to světy základních živlů a astrálních sfér. Má možnost přivolávat démony z astrálních sfér. Démoni jsou držitelé nadpřirozených schopností a magenergie tu slouží jen jako prostředek jak je přilákat. Astrální sféry jsou magické světy existující paralelně s naším světem. Bytosti nadané výjimečnými schopnostmi mají občas možnost s těmito světy komunikovat a právě Theurg má možnost je do našeho světa i přilákat.

Rytíř

Rytíř je těžký válečník šlechtického původu, který bojoval převážně na koni. Obléká se do těžké kovové zbroje, jež se skládá z brnění, přilby a štítu. Jeho hlavními zbraněmi je meč a dlouhé kopí, mimo to často používal zbraně jako sekera, kladivo či palcát.

Ochránce

Meč štít a pořádné brnění je to, co stojí mezi ochráncem a tunou potvor. Je to typický rytíř bez bázně. Jeho hlavní síla tkví v tom, kolik vydrží. Vrhne se mezi potvory, seká, bodá, kouše... a směje se tomu, jak si stvůry lámou zuby o jehobrnění. Ochránce dokáže znepřáteli zametat, házet je tam a onam, strkat do nich a schazovat je nazem.

Barbar

Barbar je trochu divočejší povolání. Barbaři se nebojí ničeho natož někoho, do všeho se hrnou jako první,a všude kde se objeví je jenom spoušť. Dokážou rozdávat nemilosrbné těžké rány i seky s mečy či sekerami. Od malička jsou vychovávání v tvrdých podmínkách, takže pokud jsou na tom zle, nedělají si s tím hlavu.

Druid

Druidi jsou ochránci a správci prastarých lesů. Jsou většinou samotářští a ne příliš přátelští k těm, kteří se odváží narušovat klid na jejich území. Jsou mocnými kouzelníky i bojovníky a jsou proto široce respektováni. Magie druidů vychází z přírody a z jejich vztahu k živým tvorům. Na své nepřátele umí povolat roje much, pohyblivé rostliny nebo blesky. Umí je také trávit a paralyzovat. Rozsáhlejší jsou však jejich znalosti magie léčivé, ochranné a posilující. Používají ji především na svá zvířata.

Vědma

Vědma je věštec v ženské postavě. Její kouzla jsou většinou stejná jako věštcovi.

 

 

 

Věštec

Svou silou doukážou věštci věštit osud jiným, nebo svůj. Svou holí také dokážou prozkoumávat krajinu, bez toho aby se pohybovali. Nepřátelům dokáží úplně změnit osud k horšímu. Věštci jsou zkrátka z poloviny kouzelníci a z poliviny lidé, ke kterým je moudré přihlížet opatrně.

Kněz

Kněží patří mezi mágy. Ale narozdíl od nich používají výhradně boží sílu. Kněz je mistr léčení a ve svém oboru nemá konkurenta a v partách je díky tomu velmi oblíben. Je schopen oživit spřátelené bojovníky.Kněz má pár hezkých boostů, které můžou pomáhat ostatním členům party. Kněz také může ovládat humanoidní monstra na vyšším levlu.

Paladin

Paladin je vznešený a čistý rytíř, příklad všeho dobra a pravdy. Jako takový si musí stále udržovat své vysoké ideály. Je mužem boje, žije a bojuje za ideály práva, spravedlnosti, cti, piety a rytířských zásad. Snaží se být živým příkladem těchto zásad, aby se ostatní mohli poučit z jeho činů.

Bojovník

Bojovníci jsou obyčejní vzručný bytosti kteří nemají sklony k magii. Naučili se bojovat a šermovat na blízko. Pokud jdou do útoku jsou velkým postrahem všech. Svou vzručností a dovedností dokážkou porazit i toho největšího protivníka. Ale nejsou tak úderný a spolehlivý jako válečnícy.

Válečník

Válečníci hrají díky svým schopnostem a těžké výzbroji významnou roli v boji zblízka. Jejich veškeré úsilí se zaměřuje na ocelově pevné tělo a vyrovnanou, klidnou mysl. Podle toho, jakou si zvolí specializaci, můžou dvouručními meči napáchat zničující škodu nebo mečem a štítem zručně odvrátit útoky nepřítele. Válečníci byli, jsou a budou základním stavebním kamenem všech armád a vojsk. Jsou velmi vyhledávaní pro svoji odvahu čelit přímému boji a často využíváni jako živá hradba mezi obludami a postavami jiných povolání. Vynikají zejména enormní silou a velkou výdrží v boji na blízko. Naopak málokterý válečník oplývá vyšší inteligencí nebo obratností.

Vrah

 

Zabiják

Zloděj

Lupič

Nekromancer

Nekrotheurg

Lovec

Lučišník

Střelec

Alchymista

Kněz

Hraničář

Ninja

Kušař

Mudrc

Dozorce

Avatar

Šermíř

Vyvolávač

Zaklínač

Zaříkávač

Chodec

Tulák

Poustevník

Žádné komentáře
 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.