.

Arkasín

Arkasín

Arkasíni se v mnoha ohledech podobají lidem, ale liší se velikostí, jsou jako děti, vzrůstem malí skřítci, se špičatýma ušima a mají malé nosy. Barva jejich kůže je růžová. Jsou to savci, stejně jako lidé. Žijí v rodinách, kde vychovávají své děti. Dospělosti dosahují v cca 100 letech, dožívají se průměrně 300 let. Nejstarší ze známých Arkasínů je 436 letý Aldan, léčitel.

Jsou přátelští vůči všem ostatním rasám, jejich postavení ve světě je zásadní, jsou většinovým elementem celého společenství Země za zrcadlem – světa Omega. Jejich povaha je vstřícná i vůči cizincům přicházejícím z jiných světů. Jsou schopni se rychle učit, osvojovat si nové věci a přizpůsobovat se změněným životním podmínkám. Jsou bystří i ve vysokém věku.

Arkasíni jsou Tušitelé, to znamená ti, co vidí do budoucnosti. Schopnost hledět do krátkodobé budoucnosti je vlastní všem Arkasínům, ale pouze někteří z nich dovedou pohlédnout do budoucnosti velmi vzdálené. Takovým Arkasínům se říká Velcí Tušitelé. Zvláštní na celé věci je, že k vyjádření všeho tušení používají zvláštní jazyk, mluví jím pouze ve chvílích věšteb. Tomuto věšteckému jazyku rozumění pouze oni, většina tušení je pro jiné rasy Omegy nesdělitelná, Arkasíni sami nevyhledávají příležitosti, aby svá tušení sdělovali ostatním. Ve svých tušeních cítí s přírodou a proto dovedou předvídat přírodní jevy – blížící se živelné pohromy. Arkasíni mezi sebou běžně mluví jazykem, který se nazývá arkasínština. Naprostá většina z nich mluví i jazykem Chuorků. Znají písmo, nemají však písmena, ale znaky pro celá slova. Toto písmo je podobné lidskému indiánskému písmu. Tyto znaky zaznamenávají především rytím nebo vytlačováním do opracované kůry stromu, kterému říkají Kruk. Kůra tohoto stromu je podobná buku. Je to houževnatá kůra silná cca 1,5 cm, zelenohnědé barvy. Arkasínské znaky jsou vždy čtverečky nebo obdélníčky s určitým obsahem. Arkasíni ovládají umění výroby lektvarů. K tomuto účelu sbírají i pěstují různé rostliny. Dá se říci, že znají léky na většinu nemocí. Ale ne na všechny. Dokážou vyrobit i velmi účinné jedy, ale tato část jejich umu je tajná

Přes své rozšíření ve světe jsou rozptýleni a žijí v malých osadách i větších městečkách, ale nemají jednotné vedení, nikdy neměli krále, vladaře, nebo někoho, kdo by vládl všem Arkasínům. Uznávají přirozenou autoritu některých jedinců. Na tuto vlastnost doplácejí při střetu s negativními silami Omegy, kterým nedokážou účinně čelit. Jednou z uznávaných autorit je Arkasín Alarg, který se snaží všechny arkasínské rody sjednotit právě proto, aby se společně dokázali lépe bránit.

Jak už je psáno ve vlastnostech, jsou přátelští vůči všem ostatním rasám. Jejich nejbližšími přáteli jsou Chuorkové, často jsou osady Arkasínů a Chuorků blízko sebe. Společně však nežijí. Arkasíni sami nenazývají žádnou rasu nepřáteli. Přesto mají tak, jako většina ras Omegy, vyhraněný negativní vztah k Ofiliánům (viz samostatné heslo).

Oděv Arkasínů je barevný, milují barvy harmonizující s přírodou. Podle barev oděvu se též rozlišuje jejich postavení v arkasínské společnosti. Toto barevné odlišení není psaným zákonem, přirozená autorita u Arkasínů dává právo jedincům vzít na sebe příslušně zbarvený kostým. Čím světlejší, tím váženější Arkasín. Jen málokterý z nich si však troufne vzít na sebe kostým s převládající barvou bílou, která je vlastní jiné rase – Voirdžínám (viz samostatné heslo)

Budují malé osady i městečka, ale většina arkasínských staveb je nenápadná, splývají s okolní krajinou. Ke stavbě obydlí v malých osadách používají materiál z okolí, jako např. traviny, větve, kůru, hlínu. V městečkách, které již nejsou tak nenápadné, stavějí prostornější sídla. Naprostá většina arkasínských staveb je okrouhlá.

Arkasíni jsou pěstitelé a sběrači. Chovají známá domácí zvířata, znají obilí, občas se vydávají na lov do hlubokých pralesů. Jsou mistry ve znalostech kořínků a mistry kuchařského řemesla.

Technická vyspělost většiny společnosti tohoto světa je z našeho pohledu na nízké úrovni, avšak toto zdání klame. Jednotlivé rasy mají rozvinuté vědění, jejich činnost není devastující pro přírodu, ale ochranitelská. Udržují rovnováhu mezi společností rozumných bytostí a divokou přírodou. Arkasíni dovedou zpracovávat kovy, využívají jednoduché stroje, mají povědomost o elektrické energii, ale nepoužívají ji. Jejich znalosti o fungování světa jsou mezi jednotlivými rasami jedny z nejvyšších. Znají postavení planet a hvězd ve vesmíru. Podle jejich dávných legend je slunce samotářské tak, jako Voirdžíny. Proto je na obloze přes den a měsíc a hvězdy jej v jeho samotě nechtějí rušit. Naopak oni mají rádi společnost, proto si počkají na noc, kdy se na obloze objeví společně. Arkasíni dodržují spoustu svátků, ctí své tradice, své předky a jsou tolerantní k představám jiných ras o světě. Vlastní víru však nemají, pokud se za víru nepovažuje víra v síly přírody. Kdo zestárne a zemře, ten odchází, protože jíž sílu ztratil. Arkasíni však nezkoumají kam.

Mimo běžných domácích zvířat, chovají tajně Arkasíni zvířata, která připomínají velké včely. Říkají jim anuky. Těchto anuk je ve světě poměrně málo, je vzácné je vlastnit. Chovají je v hlubinách pralesů, v končinách, které jsou pro většinu ostatních ras neznámé. Anuky jsou dostatečně velké k tomu, aby byly schopné Arkasíny unést takže ti je osedlávají stejně jako lidé koně a létají na nich. Anuky se dožívají až dvou tisíc let, takovou anuku tedy vlastní rodina Arkasínů i několik generací. Nikdo přesně neví, kde se ve světě Omega anuky objevily. Podle jedné z legend kdysi v minulých časech byla Brána schopná otevřít se do světa označovaného jako Beta. Tehdy se objevil jediný roj anuk, kterého se Arkasíni ujali.

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.