.

Bron

Bron

Broni jsou chlupatí tvorové vzdáleně připomínající člověka. Snad se jedná o přechodný stupeň mezi opicí a člověkem. Od lidí se liší tím, že mají na zádech velký hrb, který však nijak neovlivňuje jejich pohyblivost. V tomto hrbu shromaždují živiny, takže mohou vydržet až čtrnáct dní bez vody a bez potravy. Jsou mírní, býložraví, žijí v malých skupinkách v chatrčích z větví. Broni se většinou vyskytují v listnatých lesích. Jejich náčelníci mají druidské schopnosti a každý bron má schopnost odvracet zvířata jako druid na 10. úrovni. Broni neznají zbraně a družina si je snadno získá drobnými lesklými dárečky. Jsou dobří nosiči, avšak nedají se přimět ke vstupu do lidského obydlí či osady. Dospělý bron měří kolem dvou sáhů.
Broni nesnášejí sarkony a útočí na ně od pohledu. Pokud bojují ve svém rodném lese, mají bonus +1 na útok i na obranu.

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.