.

Chuork

Chuork

Velikost Chuorků je o něco málo menší, než velikost Arkasínů, což znamená, že lidem jsou převážně do pasu. Chuorkové se podobají malým medvědům, ale tvář však mají bez chlupů. Výrazný je jejich černý nos, mají až na výjimky zelené oči, zelenohnědou kůži a překvapivě žluté až zlaté vlasy se zelenými pramínky. Ostatní části těla mimo rukou jsou hnědě ochlupené. Ruce Chuorků mají také zelenohnědou kůži, ale od zápěstí jsou jejich ruce včetně prstů světlejší, až růžové. Mají tmavé hnědočerné drápky.

Vlastnosti (duševno)

Chuorkové jsou inteligencí nadaná zvířata, jsou přátelští a zvláště pak směrem k Arkasínům, z nichž si v mnoha ohledech berou vzor. Jejich chápání souvislostí je jednoduché, základní jejich vlastností je radost, jsou hraví a bezelstní. Nedovedou páchat zlo.

Chuorkové neovládají žádné mechanické věci, žijí zcela v souladu se svým okolím. Nemají písmo, ale jejich jazyk je bohatý. Většinou neumí jiný než svůj jazyk, pokud se snaží nějaký cizí naučit, v převážné většině je to arkasínština.

Chuorkové žijí poblíž Arkasínů, jejich osady jsou velmi malé, každá z rodin žije samostatně. Jsou rozptýleni po celé zemi Omega.

Žádnou z ras necítí jako nepřátelskou, špatné jednání Ofiliánů nechápou jako mentalitu celé rasy, ale jako selhání jednotlivců. Nelze s nimi počítat při obraně osad. Pokud dojde ke konfliktům, opouští své místo a stěhují se na jiné, klidnější místo. Tento způsob jednání není projev strachu, je to jen jejich způsob ochrany svých rodin.

V oblečení napodobují Arkasíny, ale ti z Chuorků, kteří žijí v hlubinách pralesů, oděv nepoužívají, pro svou hustou srst jej ani nepotřebují.

Příbytky Chuorků jsou skromné, nestaví si žádné domky, spokojí se s vykotlaným kmenem mohutného stromu, k němuž připevní další dřevěnou konstrukci a rozšíří tak místo, kam se mohou při nepřízni počasí schovat. Nebo staví příbytky na způsob zemljanek. Vždy však taková stavba splývá s terénem a objevit ji není pro lidské oči jednoduché.

Chuorkové jsou především lovci, používají jednoduché zbraně: oštěp, luk a šíp, pěstní klín. Sbírají také lesní plody. Sami nic nepěstují, nechovají ani domácí zvířata, ale směňují potraviny za jiné s ostatními rasami, především s Arkasíny.

O vědě a technice se nedá u Chuorků vůbec mluvit. Jejich povědomí o fungování světa je převzaté od Arkasínů a mohou tak někdy působit dojmem, že jsou velmi vzdělaní a věci rozumí. Zcela věří v sílu přírody, jsou s ní plně spjatí. Oslavují slunce, oheň, den, noc, při lovu se omlouvají zvířatům za to, že je uloví.

Chuorkové jsou měňavci, dokáží na sebe vzít podobu jakéhokoliv tvora, kterého třeba jen na chvíli spatří. Jediné, co zůstává i přes proměnu, jsou jejich ruce a zelené oči.

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.