.

Dárosh

Dárosh

Dárosh je vyzáblý špinavý tvor s dlouhými mastnými vlasy, který připomíná vyhladovělého nemocného člověka. Na sobě má zpravidla vytahané, potrhané hadry, na nohou obrovské boty. Pohybuje se velice rychle; ve skutečnosti levituje několik palců nad zemí a vypadá to, jako by bruslil. Pokud narazí na družinu, radostně vykřikne a připojí se k ní. Postavám není nebezpečný; má ovšem obrovský počet životů a je těžko zranitelný, protože má tzv. hroší kůži, o kterou se většina útoků zarazí. Nepůsobí na něho obyčejné zbraně, je imunní vůči jedům, kouzlům i většině jiných útoků.
Zvláštní útok: Dárosh se živí magenergií a prudkými emocemi, které je schopen telepaticky vnímat; pohltí proto energii veškerých kouzel, která jsou na něho seslána. Když je hladový (neměl ten den ještě ani sedm magů), pohlcuje i kouzla, která se netýkají přímo jeho, ale která sesílá někdo z družiny. Alchymistovy věci nechává na pokoji. Jak již bylo řečeno, živí se také emocemi - a tyto emoce vyvolává různými nevkusnými poznámkami; je velice jízlivý a členy družiny neustále provokuje. Když chtějí spát, obvykle začne zpívat. Nakonec si zpravidla vybere jednu oběť, za tou neustále chodí a radí jí, jak by měla co dělat (tak vzniklo rčení - Každý máme svého Dároše). Pokud jsou v blízkosti nestvůry, dá se čekat, že začne povykovat a přiláká je. Bojujícím postavám většinou radí, jak by měly útočit - ale sám se do boje nezapojí. Útočící nestvůry zpravidla odpuzuje natolik, že se mu zdaleka vyhnou. Zbavit se Dároshe je nesnadné; je potřeba celý den nepodlehnout jakýmkoliv emocím a nesesílat kouzla; potom je pravděpodobnost 70%, že znuděně odejde. Pokud je v družině víc kouzelníků, mohou se také naopak pokusit nacpat do něho tolik magenergie, že se zalkne (její množství urči sám, ale je značné). Je také možné vzít ho do města a tak setřást, ale vyvolá to pravděpodobně nenávist měšťanů

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.