.

Démoni

Ze světa WoW:

Střážce pekelný


Tito obrovití démoni jsou základní silou plamenné legie. Vypadají hrozivě a také proto mají důvod, jsou to totiž smrtící stroje na zabíjení. Pokud nejste patřičně vyzbrojen nemáte proti tomuhle démonovi téměř žádnou šanci. Je to humanoidní démon, proto se vyskytuje ve skupinkách. Většinou je veden nějakým jeho vůdcem, který má moc nad celou skupinou a ze všech démonů ve skupině je nejsilnější. Vskytuje se v oblastech s vyšším levelem, protože je opravdu nebezpečný. Najdete ho například ve Winterspring, v Desolace nebo v Blasted lands

Pekelný pes

 
Pekelný pes je ohavné stvoření, podobné psu, které vysává kouzelnou moc ze všech, kteří kouzla používají. Dokáží si ale pochutnat i na tvorech, kteří nekouzlí, kouzelné bytosti jim ale chutnají nejvíc. Jsou stejně jako každý démon velice nebezpeční a na Azeroth se dostali s příchodem Plamenné legie. Nachází se většinou ve společnosti Felguardů, takže je najdete i ve stejných oblastech; Winterspring, Desolace, Blasted lands a další. 


Pekelník

 
Obávaný pekelník není až zas tak obávaný. Je nebezpečný jen přibližně asi jako Strážce pekelný, který někdy bývá i nebezpečnější. Tento typ démona je velice hloupý, ale o to více silný a proto většina pekelníků nyní slouží Warlockům, kteří si je ochočili po pádu Archimonda a Plamenné legie na Azerothu. Místy ale tato obří skála hořící zeleným plamenem dále slouží plamenné legii, protože je v blízkosti chytrých Strážců pekelných, kteří nedopustili, aby se pekelníci obrátili proti nim. Nachází se ve skupinách se Strážci pekelnými, ale jen v některých oblastech, jako například v Desolace. 

Démoni z jiného pohledu:

Je jen málo lidí v zemích Starého světa ochotných uznat existenci démonů, strašlivých tvorů chaosu. Lidé se bojí těchto povýšených bytostí noci a snaží se zapomenout na jejich existenci považováním je za bajky. Nicméně jsou ti, kteří studují démonologii.

Léta čarodějové a mudrci studovali démony ve své honbě za vědomostmi. Sebrali své vědomosti do velkých knih a grimoárů spolu s popisem, jak vyvolávat či zahnat tyto padlé služebníky chaosu.

Některé z těchto prastarých knih jsou uchovávány za zamčenými a stráženými dveřmi v Sigmarově katedrále v Altdorfu a ve velkém Ulrikově chrámu v Middenheimu. Na jejich stránkách z lidské kůže psaných inkoustem z krve, jsou popsáni obyvatelé temnoty. V časech hrozné potřeby, kdy vojska temnoty ohrožují svět, strážci těchto chrámů nahlédnou do knih s nadějí, že v nich najdou pomoc. Tyto činy jsou ovšem plny nebezpečí, neboť pokušení chaosu je často na smrtelníky příliš a mnoho z těch, kteří chtěli ovládnout chaos, podlehli a stali se místo toho otroky temnoty.

Je mnoho druhů démonů, od malých nurglíků bo mohutné krvežíznivce Khorna. Všichni jsou rouhavé urážky řádu světa. Démoni se skládají z psychické energie, ze lží, strachu, zoufalství a vzteku, získávají podobu a tvar našimi emocemi vybranými z hlubokých myslí spících a šílených. Magická energie, kterou je svět nasáklý, jim umožňuje přijmout fyzickou podobu.

Démoni jsou praví, ryzí tvorové chaosu. Jsou zrozeni jeho syrovou silou a jejich podoba je tvarována pouhým rozmarem. Jejich vzhled a chování vždy odráží boha chaosu, kterému slouží. Démoni Khorna, krvavého boha, jsou nadmíru krvelační, násilničtí a bojechtiví, nepožadující nic jiného než roztrhat své nepřátele svými pařáty a pekelnými zbraněmi. Služebníci Tzeentche jsou požehnáni lstivostí a důvtipem svého pána a mají výjmečnou sílu k používání magie. Démoni Nurgla jsou jako nemoci, které šíří, zkažení a odporní. Jakýkoli démon vždy vyjadřuje vzor a smysl velké moci, které slouží.

Démoni nejsou fyzické, smrtelné bytosti. Jsou tvořeni psychickou energií takové divokosti, že vytvoří fyzickou podobu vytvarovanou z hrubé látky chaosu. Jsou schopní odolat všem druhům útoků a nevšímají si nejhorších zranění. Jedy démonům neublíží a nepotřebují jíst, dýchat či odpočívat, aby vydrželi.

Kromě služebníků čtyř velkých bohů je ohromné množství démonů tvořených vrtochy celého chaosu, monstrózní hrůzy, jejichž podoba a duch je lidem zcela cizí. Jak síla chaosu roste a klesá, démoni pochodují s armádami chaosu přinášejíce smrt a destrukci zemím smrtelníků.

 

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.