.

Elementi

Elementi:

Elementálové jsou původními obyvateli světa, kteří sem byli přivezeni Titány, aby čistili tento svět a obnovovali přírodu. Proto jsou také tak nepřátelští vůči inteligentním rasám, které přírodu většinou jen ničí. Nachází se po celém světě a tak na ně narazíte na každém kroku. Tato skupina má velice málo druhů. Jen pět. Tady jsou všechny vypsané. Všichni jejich páni jsou ztělesněním zla a navíc se tito vládci navzájem nenávidí, nejvíce však Neptulona a jeho rasu, proto byla také téměř vyhlazena. 

Vzdušný element 
Tento druh v podobě vzdušného víru se nachází většinou na pouštích nebo jiných vyprahlých oblastech. Je velice agresivní, proto se mějte na pozoru, pokud kolem něj budete procházet, abyste neutrpěli nějaké ztráty na zdraví. Al'Akir by vládl všem vzdušným elementálům , kdyby však nebyl uvězněn. Proto je jejich vládce princ Thunderaan, syn Al'Akira. Sídlí v poušti Silithus, za horou na severozápadě a kolem sebe má velké množství vzdušných, ale i kamenných elementálů.

Ohnivý element
Ohnivý elementálové, někdy také označováni jako pekelní elementáloové, jsou služebníci pána všech elementálů Ragnarose, který byl probuzen Thaurissanem a jeho trpaslíky Dark Iron. Tito elementálové jsou strážci ohně a proto je najdete v přítomnosti lávových řek, sopek nebo kráterů. Někdy se vyskytují v přítomnosti kamenných elementálů, kteří však nestřeží zemi, nýbrž lávu a tekoucí kovy.


Kamenný element
Zřejmě nejrozšířenějším elementálem je kamenný elemetál, strážce země, kovů a kamene. Jejich vládkyně Therazane, žije neznámo kde, ale co je jisté, že žije a poroučí všem kamenným elementálům, aby chránili zemi proti ostatním tvorům.


Vodní element
Nejvzácnějším elementálem je vodní elementál, který se téměř nikde nevyskytuje, proto budete mít veliké štěstí, když na nějakého narazíte. Těmto elementálům vládne pán vody Neptulon the Tidehunter, který je ze všech vládců elementálů nejméně oblíbený, proto také byla jeho rasa skoro vyhubena. 

Bažinný element 
Bažinný elementál není elementál jako takový. Nemají svého pána a ani svůj Element. Jsou elementály jen protože jsou jin nejvíce podobní. Bažiní elementálové jsou slizcí ohavní tvorové, na kterých visí zbytky řas, které se na nich pomalu rozkládají. Obývají mělké stojaté vody, bažiny a močály v teplejších částech světa. 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.