.

Hydra

Hydra

Přesvědčení: vždy zmatené, každá hlava většinou jiné. Zkušenější PJ se mohou pokusit přiřknout každé hlavě jiné přesvědčení a hrát podle něho. Pozor! Žádná z hlav, i když má zákonně zlé přesvědčení, neudělá nic, co by poškodilo hydru jako celek (má velmi silný pud sebezáchovy).
Poklady: 1000zl a více (hydry jsou velmi hamižné)
Zkušenost: každá hlava 300.
Hydry jsou velmi prastarý rod. Vyskytují se prakticky všude, ale pro jejich velkou nebezpečnost a hamižnost jsou odevšad vyháněny. Mají totiž jednu velmi účinnou vlastnost, a to silnou regenerační schopnost. Zaútočí-li někdo na hydru obyčejnými zbraněmi (to znamená neohnivými, nestříbrnými a nekouzelnými) a zabije jí libovolnou hlavu, objeví se místo ní dvě nové. Jsou stejně silné, jako zničená na začátku svého života (stejný počet životů). I slabší hlavy, lehce zasažitelné mají tedy šanci přežít, neboť se rychleji množí. Ovšem hlavy zabité ohněm, stříbrem či kouzlem se již neobnovují. Má-li hydra poslední hlavu, snaží se utéci pryč. Utíká totiž s nadějí, že na ni někdo zaútočí "normálně" a ona opět získá více hlav. Pokud je hydře zabita poslední hlava, je mrtva a není možné ji vzkřísit.

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.