.

Lidožraví veleop

Lidožraví veleop

Lidožravý veleop je obrovský, téměř dva a půl sáhu vysoký čtyřruký lidoop s tělem porostlým hustou černou srstí a červenou hlavou. Žije v tropických džunglích a pralesech, umí se pohybovat jak po zemi, tak ve velkých výškách po stromech, odkud skáče na nic netušící kořist. Při 1-5 na k6 získává překvapení. Protože má 4 ruce, může v jednom kole útočit všemi čtyřmi pařáty i kousnutím. Pokud se mu podaří někoho zasáhnout dvěma rukama, pevně ho sevře a začne mu obrovskou silou drtit všechny kosti za 7-12 životů. Lidožravý veleop má větší než zvířecí inteligenci, mezi sebou se dorozumívají jakousi primitivní řečí. Žije v tlupách o minimálně 10 členech, která se skládá z vůdčího samce, jednoho nebo dvou mladších samců a zbytek tvoří samice s mláďaty. Pokud je vůdčí samec zabit, dává se celá tlupa na útěk.

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.