.

Nemrtví

Nemrtví

Uvolnění ze spárů tyranského Krále Lichů, skupina nemrtvých si snaží udržet svobodnou vůli a zničí každého kdo se jim postaví do cesty. Známí jako Opuštění (Forsaken), slouží banshee královně Sylvanas Windrunner. Tito temní válečníci si postavili tajnou pevnost pod rozvalinami bývalého Lordaeronského hlavního města. Situovaný hluboko pod prokletým Tirisfal Glades, Undercity je místo plné zla.

Mimo World of Warcraft

Nemrtví, rozhodně alespoň ti nižších řádů, nemají svobodnou vůli a žádnou možnost rozhodovat o sobě samých. Vyskytují se u nich pouze dva stavy. Buď jsou bezmezně oddáni pánovi, který je stvořil či tomu, komu byli svěřeni, nebo planou bezmeznou záští a snaží se rozsápat vše živé kolem. To když jsou bez pána.
Nemrtvé je možno stvořit z humanoidní mrtvoly mocným kouzelnickým kouzlem. Kromě kouzelníků je mohou vyvolávat také nekromanté, což jsou kouzelníci, kteří se na úkor svých ostatních schopností soustředili pouze na oživování nemrtvých. Téměř všichni vyvolavači jsou zákonně zlí. Nemrtvé je možno používat jako osobní strážce, stráže podzemí a skrytých pokladů, či z nich stavět celé armády. Tomu poslednímu je trochu na překážku, že na nemrtvé působí velmi neblaze sluneční světlo, avšak schopnější nekromanté si umí poradit i s tím. O normálních nemrtvých, kteří jsou popsáni dále, platí, že vydrží na slunečních světle (od svítání do slunce západu, i když je pod mrakem) o jednu směnu méně, než je jejich životaschopnost, a pak se rozpadnou v prach. Po smrti kouzelníka, který je stvořil, se stanou zcela neovladatelní a snaží se škodit živým bytostem, jak jen jim to jejich inteligence dovolí.
Na místech s vysokou magickou aktivitou a mrtvolami se mohou nemrtví objevit i sami od sebe.
Nemrtví jsou schopni komunikovat na dálku s neviděnými a hrůz nižších úrovní často využívají tak jako my hlídacích psů. Normální čas pro ně neplatí (už jsou konec konců po smrti), takže jsou vybrané místo schopni střežit celé věky. Vidí dobře ve tmě, protože mají infravidění na 30 sáhů. Je samotné naproti tomu ve tmě vidět není, a to ani infraviděním. Hobit je necítí, ale pes ano (kromě ducha a stínu). Kroll je může najít svým ultrasluchem (s výjimkou ducha a stínu).


 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.