.

Néreovny

Néreovny

Néreovny - (latinsky Nereides) jsou v řecké mytologii mořské bohyně. Jsou to bytosti podobné našim pohádkovým vílám nebo rusalkám.

Néreovny se v širším smyslu řadí mezi nymfy, které jsou nejpočetnější skupinou polobohyň nebo nižších bohyň přírodních. Dělí se do skupin podle toho, kde žijí.

Néreovny nebo Néreidky byly dcerami mořského boha Nérea a jeho manželky a sestry Dóris, mořské nymfy. Sídlily v paláci na dně Egejského moře, bylo jich padesát nebo sto, jménem je jich u Homéra uvedeno třicetčtyři. Nejznámější jsou Amfitríta, manželka boha moří Poseidóna a Thetis, matka hrdiny Achillea. Žily ve stříbrných jeskyních na dně moře, provozovaly hudbu a tanec. Byly přívětivé, líbezné a ochraňovaly plavce. Spolu s delfíny tvořily družinu vládce moře Poseidóna.

Všechny byly krásné, jejich posláním byl zpěv, tanec, zábava. Vyskytovaly se obvykle ve společnosti jiných přírodních tvorů či mořských bohů.

Byly obvykle panny, mnohé však měly potomky s bohy nebo lidmi. Dokonce nebyly všechny nesmrtelné. Byly přívětivé k lidem, jenom pohlední mladí muži mohli přijít k nehodě nebo dokonce k záhubě. Příkladem za mnohé je Hylás na výpravě Argonautů, Narkissos, Hermafrodítos.

Řekové i Římané přinášeli nymfám oběti, budovali jim oltáře i svatyně, a to v přírodě i ve městech. Někdy jim byly zasvěcovány také jeskyně. Byly jim prokazovány pocty.

 

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.