.

Ork

Ork - Warcraft

Ork

Všichni je nenávidí, všichni se jich bojí. Elfové jsou známí svojí moudrostí a vznešeností, trpaslíci houževnatostí a výdrží, no a orkové, ti mají svou krutost. A to nejen na bojištích. Je to rasa, která byla přímo předurčena k boji. Většinou však nevyhledávají žádné zbytečné konflikty, ale když už musí tasit zbraně, nedělá jim to nejmenší problém.

Orkové mají zelenou barvu kůže, jejich postava je oproti lidské o dost svalnatější a také mírně menší. Hrubé a ostré rysy v obličeji, spolu s dvěma ostrými tesáky podtrhují jejich už tak válečnický vzhled. Oproti lidem se také odlišují i v snášení bolesti, větší odolností proti nemocem Starého světa a rychlejším hojením ran.

Nemají svou vlastní říši, jsou příslušníky různých kmenů. V čele takového kmenu, který může mít několik set členů, stojí náčelník – zpravidla ten nejsilnější, jak jinak :-). Ten se opírá jak o svou nejbližší vojenskou jednotku, tak i o kmenové šamany. Ti vedle usmiřování bohů a sesílaní kleteb na nepřítele zastávají i funkci kmenového léčitele.

Padne-li ork v boji jako hrdina, je oslavován a jeho rodina je uznávána, ale v opačném případě jsou vyhnáni z kmene, který se jim stane zapovězeným. Často se tito vyhnanci spojují, aby měli alespoň minimální šanci na přežití. Někteří orkové věří dokonce i v reinkarnaci (posmrtné převtělení), ta je také závislá na způsobu jejich smrti.

Orkové ve světě Warcraftu

Orkové jsou jednou z nejrozšířenějších ras Azerothu. Jejich zrození je spojeno s ďábelským světem Draenor. Odtud prošli Temným portálem do království Stormwind, kde vyhlásili válku lidem. Legendy praví, že orkové žili v Draenoru, jako kultivovaný národ, vyspělý ve všech směrech. To vše se však změnilo po zotročení v orků Ohnivou legií a přinucením zaútočit na ostatní rasy v Azerothu. Po velké vzpouře, vedené Thrallem, se jim podařilo nabýt znovu svou ztracenou svobodu. Nyní stojí před jediným úkolem – přežít, a to ve světě, který je nenávidí...

 

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.