.

Temný elf

Obrazek

Temní elf

Samotářští Temní Elfové byli první rasou, která ve světě Warcraftu vznikla. Tyto stinné, nesmrtelné bytosti byli první, kdo se učil magii a vypustili ji do světa téměř deset tisíc let před Warcraftem I. Lehkomyslným používáním magie přivedli elfové do světa Plamennou legii, což vedlo ke katastrofické válce mezi dvěmi titánskými rasami. Temným Elfům se stěží podařilo zprovodit Legii ze světa, ale jejich úžasná domovina byla zničena a utopena mořem. Až donedávna se Temní Elfové uzavírali před zbytkem světa a po mnoho tisíciletí zůstávali ukrytí na vrcholu jejich posvátné hory Hyjal. Invaze Legie vyvedla Temné Elfy z dlouhého období dřímoty. Nyní obnovili svůj zájem o utváření světa, a poprvé v historii se spojují s jinými rasami, aby pojistili přežití Azerothu. Jako rasa jsou Temní Elfové typycky čestní a spravedliví, ale jsou velice nedůvěřiví k "nižším rasám" světa. Od přírody jsou nočními tvory a jejich temné síly získávají stejnou nedůvěru, kterou chovají k jejich smrtelným sousedům

Temní elfové - Sielu

Je nutné ještě něco vyprávět o válce rodů? O válce Elfů proti Elfům? Možná. Zpočátku všichni Elfové společně bojovali proti Th'masům, ale vnitřní neshody poté zapříčinily i boje mezi Elfy. Rod Sielu v těchto bojích prohrál a byl vytlačen daleko na mrazivý sever.
Na severu se hodně změnilo - i sami Temní.

.........


Rod Sielu se od počátku věků vyznačoval tmavými vlasy a vznosnými postavami. Jenže čím delší byl jejich pobyt na Severu, v zemích věčného mrazu a syrové magie, tím víc se jejich vzhled měnil. Jejich pleť se stala téměř průsvitnou, nyní připomíná zasněžené pláně. Sielu kdysi mívali tmavé oči, ale teď jsou jejich oči černočerné, bez bělma, bez duhovky, jen černé - snad na památku hlubokých tunelů a jeskyní, ve kterých se museli skrývat.
I Temní Elfové mají cit pro umění - ovšem spíše pro jeho temnou, pokroucenou tvář. Milují boj, protože i boj je pro ně způsob umění. Našli zalíbení v temnotě a tento podivný pocit sdílejí pouze s Th'masy, národem, který byl zprvu jejich úhlavním nepřítelem, nyní mají společný cíl - získat zpět co jejich jest.


Změnil se i jejich způsob života. Zoufalství je donutilo semknout se blíže. Pro temné Elfy je nejdůležitější složkou společnosti rodina - klan. Každý klan má svého vůdce, takzvaného ressina, zvoleného všemi představiteli rodin tvořících klan. Vůdcové klanů mají právo zvolit Nejvyššího krále(Y'orn)/královnu(Y'orness). Zní to jednoduše, ale pravdou je, že různé intriky, boje mezi klany i krevní msty přímo v rodinách dělají z těchto voleb politický labyrint, a právě jen ten nejsilnější a nejschopnější jej může překonat a stát se vládcem.
Mimo toto dění stojí cechy, nebo jak je chcete nazvat, elitní společenstva mocných a talentovaných. Cechy by měli být neutrální, pravdou je, že mnoho těch nejlepších pochází právě z nich, díky nekonečným intrikám uvnitř cechů, jsou natolik zkušení, že pro ně ovládání klanů není příliš těžké.

Rodiny(tj. Otec, matka, potomci) ->Rody(neboli klany) ->ressini(vůdce rodu, podle práva má nad svým rodem neomezenou moc) ->Y'orn(Nejvyšší král, podléhají mu všichni)


Cechy(společenství mimo rody, představeným cechu je Mistr), zde jen několik nejzajímavějších
Krvavá čepel - jeden z nejproslulejších cechů
Cech zaklínačů - sdružuje většinu Sielu s nadáním(magickým)
Vlčí smečka - vynikající stopaři
Královniny kněžky - "vražedné dvorní dámy"


Jména a příjmení(způsob pojmenovávání):
První je jméno, které Sielu dostal od rodičů při svém narození, následuje případná přezdívka (dle určité charakteristické vlastnosti, či skutku), pak následují jména klanů(nejprve matky, pak otce, oddělená pomlčkou).
Příklad: Imrevan "Tančící ostří" M'jerka-Aesmil

 

 

Obrazek

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.