.

Tuskarr

Tuskarr

Bllizzard uvedl novou nehratelnou rasu o které jsme dosud neměli žádné informace, jmenuje se Tuskarrové.Tuskarrové jsou humanoidní mroži, kteří žijí v Northrendu, hlavně v Borean Tundře na Howling Fjordu a v Dragonblight. Tuskárrové jak se tyto zajímávé bytosti jmenují a podobají se mrožum žijí na pobřežích Northrendu kde mají svoje utočiště.Jsou velmi dobrymi lovci ryb a ostatních vodních přišer dokonce i velké vodní obludy jim nedělají problem.Příslušnost ke kmenu, lze poznat podle znaků, vrytých do jejich klů bohužel murloci je neberou na lehkou váhu a jsou utlačovaní.Jsou velmi dobří v boji silní , obratní, a inteligentní proto se stavají silnými predatory Northrendských vod máme se na co těšit.

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.