.

Vznešený elf

Vznešený elf5

Vznešení elfové

Eldar neboli Elfové jsou první rasou, kterou bohové nechali sestoupit na svět. Žili zde velmi dlouho a pokojně až do příchodu lidí. Zpočátku, když do Auretanie přijelo pouze pár lodí s lidskými osadníky, žili spolu oba národy v míru a shodě. Jak se však lidské plémě množilo a rozšiřovalo, byli eldar postaveni před volbu zda bránit zemi svých otců před lidskou kolonizací, či odejít.

Jeden rod se rozhodl skrýti v temných jeskyních, další našel útočiště v hlubokých Yewských lesích a poslední rod, Calaquendi (vznešení), postavil elegantní štíhlé lodě z ebenu a odplul na ostrov plný močálů a hadů, na Serpents Hold. Tam ruce mistrných elfských řemeslníků zbudovaly znovu svá města a honosné chrámy z bílého kamene. Tam skryli se před lidmi.

Vznešení elfové chovají v lásce umění, vědění a vše dělají pečlivě a s láskou. Jsou uvážliví v řešení jakýchkoli problémů, nikdy nejednají zbrkle a vše poměřují s nadhledem úměrným délce jejich života a získaných zkušeností. Často a rádi zpívají a své pohledy upírají ke hvězdám, když smutně opěvují své ztracené domovy. Elf si velmi dlouho a pečlivě vybírá ty, jimž dá svou důvěru, ale můžete si být jisti, že takové přátelství je trvalé. Elfové neradi špiní své ruce krví nepřátel, rozhodnou-li se však, že nastal čas k boji, jsou jedněmi z nejlepších a nejurputnějších válečníků. Většina jich má od přírody dar užívat magii a někteří dosáhli v tomto oboru skutečného mistrovství, jiní jsou výborní s mečem v ruce, konkrétně šavlí, případně katanou.

 
Zde jsou rasy z - World of Warcraft, Warcraft, Dračí doupě, Pán prstenů, Warhammer 40 000, Biosector, Diablo, Dungeon Siege 2.